Arbeidsrecht

Reorganisaties, (wijziging) arbeidsvoorwaarden, arbeidsongeschiktheid

De markt verandert. Uw onderneming past zich daaraan aan. Die aanpassing werkt bijna zonder uitzondering door in de productiefactor arbeid. Kortom, u loopt aan tegen: bijstellen en stroomlijnen van arbeidsvoorwaarden, reorganisaties en ontslag, zieke werknemers, CAO-ontwikkelingen, standpunten van de ondernemingsraad en alsmaar veranderende pensioen-, sociale zekerheid- en belastingregels.

Stroomlijnen arbeidsvoorwaarden

Groei van uw onderneming, maar ook overgang ervan naar, of verwerving van een andere onderneming noopt u tot voortdurende herijking van personele inzet. Afstemming en bijstelling van arbeidsvoorwaarden aan de hand van CAO’s en/of bedrijfsinterne arbeidsreglementen rekent MenD tot haar taak. U weet dat MenD daarop is toegerust.

Reorganisaties en ontslag

Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld krimp van uw onderneming of strategische wijzigingen waar u op wilt inspelen. U doet met succes een beroep op MenD voor het uitdenken van de meest opportune keuzes en het te doorlopen stappenplan.

Medezeggenschap

MenD heeft ruime ervaring met advies- en instemmingsprocedures bij de ondernemingsraad. Zij kan u helpen met het het opstellen van de aanvraag, de onderhandelingen en de strategische stappen. Heeft u nog geen ondernemingsraad? MenD bepaalt met u of dit wettelijk vereist is. Zo ja? Dan reikt MenD u een draaiboek aan voor de opstart van een ondernemingsraad. Met regelmaat traint MenD ondernemingsraden met een programma op maat.

Indienstneming en beëindiging

De verhouding tussen werkgever en werknemer is ook individueel en persoonlijk van aard. Bij indienstneming rijst de vraag: onder welke voorwaarden in dienst? Wel of geen concurrentie- of relatiebeding? Op oproepbasis of voor bepaalde of onbepaalde tijd? Welke andere flexibele arbeidsrelaties, of toch als ZZP’er? En zo meer. Wat als een werknemer, of ook een statutair directeur, opzegt; wat in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst vanwege een ontstaan geschil? Waarschuwing, demotie, schorsing, of ontslag al dan niet op staande voet? Welke mogelijkheden heeft u als uw (ex-)werknemer het concurrentie- of relatiebeding overtreedt? U kunt er van op aan dat MenD het antwoord op deze vragen kent. Zo nodig zal MenD de uitkomst vinden via een gang naar de rechter. MenD beschikt over ruime proceservaring.

Grensoverschrijdende arbeid

Het komt steeds meer voor dat een buitenlandse onderneming in Nederland werkzaam personeel in dienst heeft. Denk ook aan een Nederlandse onderneming die werknemers in dienst heeft werkzaam over de grens. Dat kunnen werknemers zijn die wonen in Nederland maar ook in het buitenland. Geldt het Nederlandse recht nu wel of niet? Kan men bij de Nederlandse rechter terecht?  Vragen waarop MenD het antwoord heeft.

Verzuim en re-integratie

Welke verplichtingen heeft u als uw werknemer ziek wordt? Wanneer moet u passende arbeid aanbieden? Wanneer start u Tweede Spoor? En hoe pakt u het aan als er een arbeidsconflict speelt? MenD kan in heldere taal het traject  voor u uitstippelen.

Werknemers/zelfstandigen

Ook als werknemer kunt u bij MenD terecht. Wij helpen u graag in lastige situaties met uw werkgever, bijvoorbeeld als u een conflict hebt, met ontslag bedreigd wordt of een vaststellingsovereenkomst aangeboden hebt gekregen. Misschien wilt u voor u zelf starten maar belemmert het concurrentiebeding u. Of wilt u weten welke voorwaarden u met uw opdrachtgever kunt afspreken. MenD beantwoordt graag uw vragen.


contact

Contactpersoon:
Ariënne Inden
+316 12 15 70 59
a.inden@mend.nl


Advocaten

Arbeidsrecht

Nieuws

Arbeidsrecht
Update: Coronavirus in relatie tot arbeid
Checklist dossieropbouw disfunctioneren
Transitievergoeding betalen na langdurige arbeidsongeschiktheid?
Heimelijk opnemen (telefoon)gesprek, mag dat?
Uitnodiging HR Board - Actualiteiten arbeidsrecht en een vooruitblik op 2018
Het regeerakkoord: alle belangrijke arbeidsrechtelijke wijzigingen voor werkgevers op een rij!
Bevrijdingsdag - ben ik vrij?
Privacy en arbeidsongeschiktheid: risico’s op hoge boetes voor werkgever
Mystery guest
PRIVACY DESK