Intellectuele Eigendom en ICT

Merk- en ontwerpbescherming, e-commerce, privacy

Het komt voor dat ondernemingen geen weet hebben van de auteursrechten, merken- en modellen/designrechten, databank- en handelsnaamrechten en uitvindingen of octrooien en zo meer, die bij hen berusten of kunnen berusten. MenD maakt u wegwijs, ook in de wijze waarop deze rechten zijn te exploiteren. MenD wijst u ook de weg hoe deze bij u berustende rechten te handhaven tegenover degenen die daarop inbreuk maken. Ondernemingen worden ook geplaatst voor de bewering van een ander, die meent dat zijn auteursrechten, merken- en modellen/designrechten, databank- en handelsnaamrechten en uitvindingen of octrooien door u worden geschonden. Die beweringen zijn niet steeds juist of terecht. MenD beoordeelt dit voor u.

Inbreuken op het intellectuele eigendom

In alle gevallen van vermeende inbreuk op rechten als deze, hetzij online, hetzij offline, kunt u zich gesteund weten door MenD. Het vinden van een uitweg is voor MenD niet beperkt tot het voorleggen aan de rechter.

Reclame en mediazaken

Voldoet uw internetsite aan de wettelijke eisen? Misleidende reclame, ongeoorloofde vergelijkende reclame, andere oneerlijke handelspraktijken, domeinnaamgeschillen en mediakwesties, zoals ongevraagd gebruik van portretten en zwartmakerij kennen voor MenD geen geheimen.

Privacy en automatisering (ICT)

Persoonsgegevens heeft iedere onderneming. Maar wat mag een onderneming daarmee? Bij automatisering vormt software meestal een cruciale rol. Software is veelal auteursrechtelijk beschermd.  Hoe daarmee om te gaan in het geval u een licentie op het gebruik ervan verwerft of verleent? De opdracht tot het bouwen van een computerprogramma is voor de opdrachtgever en de opdrachtnemer, zo laat de praktijk zien, een complexe afspraak, die MenD voor u deugdelijk kan vastleggen.

Licenties en distributie

De rechthebbende onderneming op auteursrechten, merken- en modellen/designrechten, databank- en handelsnaamrechten en uitvindingen of octrooien en zo meer, wil uiteraard deze rechten exploiteren. Hoe kan dit het best? Via agenten, dealers of franchisenemers? Welke licenties worden aan derden verstrekt?  En hoe en via welke partijen verloopt de distributie in Nederland of in het buitenland van producten of diensten, waarmee die rechten zijn verbonden? Aspecten van concurrentie en mededinging spelen hier vaak een rol. MenD staat u met raad en daad bij.


contact

Contactpersoon:
Hans Jonkhout
+316 53 18 84 94
h.jonkhout@mend.nl


Advocaten

Intellectuele Eigendom en ICT

Nieuws

Intellectuele Eigendom en ICT
Corona als merk registreren? 215 opportunisten hopen op succes
Intellectueel Eigendom
Ben ik een verwerker? Heb ik toestemming nodig?
Verwarringsgevaar tussen merken Floramed en Mediflor?
Rechtbank Den Haag toch niet exclusief bevoegd in kort gedingen over Gemeenschapsmodel (en Uniemerk)
Uitnodiging Workshop Bescherming Know How 25 april 2019
Afwijzende verklaring van de nieuwe Auteursrechtrichtlijn
Tekst nieuwe Auteursrechtrichtlijn aangenomen
Wet bescherming bedrijfsgeheimen in werking getreden
Mag u foto’s die u op het internet aantreft, ook op uw eigen website gebruiken?