Verzekeringen en Aansprakelijkheid

Schadevergoeding, polisvoorwaarden, dekkingsgeschillen

MenD staat veel verzekeraars bij. Maar zeker ook andere ondernemingen, die verwikkeld zijn in verzekeringskwesties.

Verzekeraars

MenD is heel wel in staat tot het opstellen of beoordelen van polisvoorwaarden van verzekeraars. Dat geldt ook voor hulp bij de uitleg daarvan: Valt de geclaimde schade wel of niet onder de dekking? Grensoverschrijdende zorg(verzekerings)problematiek kan MenD (helpen) oplossen.

Claims

Overdreven claims gericht aan verzekeraars en ondernemingen brengt MenD terug tot reële proporties. Te denken valt aan claims, die voortkomen uit schade als gevolg van arbeidsongeschiktheid, verkeersletsels en bestuurdersaansprakelijkheid tot aan die van verloren bagage of beschadigde vracht. MenD gaat na of die claims überhaupt wel terecht zijn. Is er wel sprake van aansprakelijkheid? Zo ja, dan buigt MenD zich over de vraag of de geclaimde omvang van de schade juist is.

Geschillen

Soms leidt een verzekering niet tot uitkering, omdat de schade niet is gedekt of omdat de verzekerde bij het afsluiten van de polis het één of het ander heeft verzwegen. Ook wordt MenD geregeld betrokken bij geschillen over arbeidsongeschiktheid en levensverzekering. Is iemand ziek in de zin van de polis? MenD kent de antwoorden op vragen rondom rechten op privacy, bescherming van persoonsgegevens, die dit verband vaker een rol spelen. Procederen is lang niet altijd nodig, maar MenD heeft hier veel ervaring in huis. Onderhandelingen en/of mediation met de gedupeerden leiden vaak tot een uitkomst die voor iedereen bevredigend is.

Verzekeringsfraude

Het bedrag van de schade wordt nogal eens overdreven als iemand een claim indient. MenD geeft raad bij de bestrijding van verzekeringsfraude.


contact

Contactpersoon:
Rob Meelker
+316 51 08 57 69
r.meelker@mend.nl


Advocaten

Verzekeringen en Aansprakelijkheid

Nieuws

Verzekeringen en Aansprakelijkheid
Coronavirus in relatie tot aansprakelijkheid en verzekering
Moet u zorgen voor een behoorlijke verzekering voor een ingeschakelde ZZP’er?
Beursbengel Jurisprudentie Schadeverzekeringen
PRIVACY DESK
Jurisprudentie schadeverzekeringen Beursbengel