Marree en Dijxhoorn

Ondernemingsgerichte Advocaten en Mediators

sinds 1981

Over Ons

Waarom kiest u voor Marree en Dijxhoorn?

Voor de ondernemer

Als ondernemer heeft u van tijd tot tijd behoefte aan juridische ondersteuning. Vanzelfsprekend biedt MenD u die. U weet dat antwoorden op juridische vragen alleen niet doorslaggevend zijn. Of niet stroken met uw ondernemingsplannen. Dat weet MenD ook en als geen ander. Bij het oplossen van ondernemingsvraagstukken is de juridische benadering er één uit vele. U mag er op rekenen dat onze advocaten alle mogelijke benaderingen en oplossingen – samen met u als ondernemer –  in kaart brengen. En uiteraard afwegen welke de meest wenselijke is. Alleen een puur juridische aanpak hoeft u van MenD niet te verwachten.

Oplossingen en aanvaardbaar resultaat

Elke ondernemer zal meningsverschillen met anderen op zijn pad vinden. Bent u als ondernemer het best gediend met een gang naar de rechter, dan deinst MenD daarvoor niet terug. Maar zelfs succes bij de rechter zegt niet, dat een aanvaardbaar commercieel of bedrijfeconomisch resultaat is bereikt. De belangen van uw onderneming zijn soms beter gebaat bij een verstandige schikking, al dan niet via een mediator. U kunt er op rekenen dat MenD dit onder ogen ziet.

Andere, meer creatieve, uitwegen zijn vaker mogelijk dan gedacht. Voor veel geschillen geldt dat deze voor uw onderneming een bedreiging zijn, maar ook een kans. Nagaan waar het is misgegaan schept ruimte voor oplossingen, die maken dat het niet weer gebeurt. Uitwegen, die niet voorbij zien aan het geschil, maar die aan beide zijden het geschil in zakelijk en commercieel opzicht ondergeschikt of nevengeschikt maken. Bij MenD kunt hiervoor terecht.

Begrijpelijk en toegankelijk

Het opstellen van documenten, adviezen en contracten kan niet altijd zonder juridisch jargon. Toch mag u zich verzekerd weten dat MenD dit jargon, waar mogelijk, achterwege laat. En in elk geval in begrijpelijke taal aan u overbrengt. Daaraan hecht MenD zeer.

Bereikbaar en met aandacht

Als ondernemer stelt u vertrouwen in uw advocaat. Vertrouwen gaat hand in hand met een advocaat die zonder omwegen bereikbaar is. Die ervan blijk geeft dat uw vraag tot de zijne is geworden. U kunt MenD er dan ook op aanspreken dat uw verzoeken direct, dezelfde dag worden beantwoord en opgevolgd. Daar hoort bij: u wordt met regelmaat op de hoogte gehouden van de voortgang.  Die aandacht van MenD verslapt niet als er geen acute kwesties spelen. U zult merken dat MenD u geregeld informeert over ontwikkelingen, die voor uw onderneming van belang kunnen zijn.

Wat feiten over MenD

MenD bestaat als advocatenkantoor sinds 1981. Van toen af aan, en als één van de eerste advocatenkantoren in Nederland, heeft MenD zich uitsluitend gericht op juridische dienstverlening voor ondernemingen. MenD staat ondernemingen in binnenland en buitenland bij; van kleinere mkb-bedrijven tot diverse zeer grote ondernemingen. MenD heeft vestigingen te Amsterdam, Utrecht en Amersfoort. Lidmaatschap en een voortrekkersrol van MenD bij internationale netwerken van advocatenkantoren geeft u de zekerheid van uitstekende ondersteuning en bijstand bij grensoverschrijdende juridische kwesties.

Nieuws

Toekomstgerichte oplossingen

Teams

Onze specialistische teams

Mediation

Vindt u het lastig met bijvoorbeeld uw mede-aandeelhouder, ondernemingsraad of werknemer in gesprek te treden? Heeft u behoefte aan een derde, onafhankelijke gesprekspartner? Wilt u...

Ondernemingen

Bij dit team kunt u terecht voor de interne (her)inrichting van uw onderneming, maar ook voor bedrijfsopvolging, fusies en overnames en voor hulp bij (het voorkomen van) geschillen...

PRIVACY DESK

Privacy treft elk onderdeel van uw onderneming. De multi-disciplinaire privacy desk van MenD biedt u expertise en ervaring op alle terreinen van het privacyrecht. MenD is uw partner...

Arbeidsrecht

De markt verandert. Uw onderneming past zich daaraan aan. Die aanpassing werkt bijna zonder uitzondering door in de productiefactor arbeid. Kortom, u loopt aan tegen: bijstellen en...

Vastgoed

Huur en verhuur van bedrijfsvastgoed, de koop en verkoop of de (ver)bouw en ontwikkeling ervan zijn deel van elke onderneming. En niet alleen van ondernemingen in de vastgoedbranche....

Intellectuele Eigendom en ICT

Het komt voor dat ondernemingen geen weet hebben van de auteursrechten, merken- en modellen/designrechten, databank- en handelsnaamrechten en uitvindingen of octrooien en zo meer, die...

Verzekeringen en Aansprakelijkheid

MenD staat veel verzekeraars bij. Maar zeker ook andere ondernemingen, die verwikkeld zijn in verzekeringskwesties. Verzekeraars MenD is heel wel in staat tot het opstellen of beoordelen...

Internationale Handel

MenD is aangesloten bij en speelt een voortrekkersrol in internationale netwerken van onafhankelijke advocatenkantoren (zie www.eurojuris.net en www.alliuris.com). MenD beschikt over...

Sportdesk

Sportdesk MenD is goed ingevoerd in de sportwereld en het eigen karakter ervan. U mag van MenD verwachten dat voor u records worden verbroken. Advocaten van MenD nemen bestuurlijke...

Pensioendesk

Als ondernemer kunt u pensioen opbouwen in een fonds, in een verzekering of in eigen beheer. Ook bent u verantwoordelijk voor de pensioenvoorziening van uw werknemers. Pensioendesk Bij...

Fashiondesk

Wat vandaag in de mode is, is dat over enkele maanden niet meer. Dit kenmerkt de modebranche. Dat stelt zo zijn specifieke eisen aan de bedrijfsvoering van uw onderneming in deze sector. Auteursrechten...

Ruggespraak

Brochure Ruggespraak Een ontslagprocedure, een ingewikkelde handelsovereenkomst, huurgeschil, een onbetrouwbare crediteur of een aansprakelijkheidskwestie. Als ondernemer krijgt...

Resultaatgerichte dienstverlening

Advocaten

Marree en Dijxhoorn marktleider in Amersfoort en omgeving.

Doelgerichte samenwerking

Mediation

Vindt u het lastig met bijvoorbeeld uw mede-aandeelhouder, ondernemingsraad of werknemer in gesprek te treden? Heeft u behoefte aan een derde, onafhankelijke gesprekspartner? Wilt u graag op korte termijn zelf tot een oplossing komen? Of is behoud van de relatie belangrijk? Dan is mediation het geschikte middel.

Marree en Dijxhoorn Advocaten heeft als missie het oplossen van problemen. Dat is immers wat onze cliënten, willen.

Soms kan een oplossing al worden bereikt na een praktisch advies of een gesprek met de wederpartij. Met regelmaat is het echter noodzakelijk beslag te leggen of een procedure te voeren om het doel te bereiken. Onze deskundige advocaten helpen u daar graag bij.

Voor wie denkt in mogelijkheden, is mediation echter een efficiënte(re) en betaalbare methode een geschil op te lossen.  Wist u dat 80% van de mediations met succes wordt afgesloten?

Ons primaire doel is het zakelijk oplossen van conflicten. Dat mensen elkaar na afloop de hand kunnen schudden, ook bij diepgaande meningsverschillen, is mooi meegenomen. Mooier is het nog dat mensen verschillen van inzicht met elkaar delen voordat een daadwerkelijk conflict ontstaat. Ook daar helpen wij graag bij.

 

Focussen op belangen

Behalve over juridische kennis beschikken onze mediators over specifieke kennis en vaardigheden waardoor geschillen ‘in der minne’ op te lossen zijn. Zo helpen wij de partijen de inhoud van de relatie te scheiden en te focussen op hun belangen. Wie de emotie voorbij is – zelfs als dat zakelijke, functionele boosheid is – weet zijn belangen beter te verwoorden.

Kosten

De kosten van mediation bestaan uit het uurtarief van onze mediators. Vaak worden de kosten door partijen gedeeld. Omdat de oplossing in mediation vaak op korte termijn wordt gerealiseerd, blijven de kosten over het algemeen laag.

Locatie

Wij hebben zowel in Amersfoort als Amsterdam als Utrecht geschikte ruimtes beschikbaar voor de mediationgesprekken, zodat de reistijd beperkt blijft

Zakelijke mediation

Conflicten tussen aandeelhouders, bestuurders, vennoten onder firma, maatschappen zetten het voortbestaan ven de onderneming op het spel. Zij kenmerken zich doordat er vaak meer gemeenschappelijke dan conflicterende belangen zijn. Maar ook doordat de betrokkenen graag de regie van de oplossing in eigen hand willen houden.

Echter ook geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tussen leverancier en afnemer, tussen franchisegever en franchisenemer lenen zich vaak goed om aan de onderhandelingstafel opgelost te worden.

Edward Dijxhoorn bezit een basishouding die gericht is op het vinden van een oplossing. Hij beschikt over een jarenlange ondernemersrechtelijke ervaring met onder andere fusies, overnames, faillissementen, aandeelhouders, familiebedrijven, joint-ventures en publiek-private samenwerking. Partijen kunnen er daarom van verzekerd zijn dat hij de taal van de ondernemer spreekt en zich kan verplaatsen in de positie waarin partijen zich bevinden. Zijn aanpak kenmerkt zich door met nuchterheid en doortastendheid samen met partijen aan een rationele oplossing te werken.

Edward is MfN-geregistreerd en een ervaren mediator.

Arbeidsmediation

In het arbeidsrecht is mediation niet meer weg te denken. Bij arbeidsconflicten is mediation bij uitstek het middel om uit de impasse te komen. Maar ook als het re-integratietraject niet naar wens verloopt, de communicatie met de ondernemingsraad stroef gaat of afspraken met het team niet lekker lopen kan een mediationtraject de oplosssing bieden.

Ariënne Inden komt uit een ondernemersgezin en is één van de partners van Marree en Dijxhoorn advocaten. Naast haar ondernemerservaring teert zij op ruim 17 jaar ervaring als arbeidsrechtadvocaat. Ariënne heeft  een nuchtere en resultaatgerichte instelling. Zij is bij uitstek geschikt om met geduld en tact de partijen te helpen bij het tot stand brengen van een door alle partijen aanvaardbare regeling. Haar bestuurlijke ervaring is daarbij van grote waarde.

Ariënne is een MfN-registermediator.

Nieuws

Buitenland

Wij zijn er ook voor uw buitenlandse kwesties.

MenD is aangesloten bij – en neemt heel bewust een voortrekkersrol in – enkele internationale netwerken van onafhankelijke advocatenkantoren. Het doel daarvan is dat MenD voor u als ondernemer kan beschikken over een goede dienstverlening in grensoverschrijdende kwesties, die maar al te vaak aan de orde zijn. Zo kan MenD haar cliënten met hulp en inzet van onze zeer goede collega-kantoren in het buitenland, die van een eender niveau en omvang als MenD zijn, ook bijstaan bij internationale aangelegenheden.

Alliuris

Alliuris (Alliance of International Business Lawyers) is een netwerk van advocatenkantoren in diverse landen met vestigingen in Amsterdam, Brussel, Amersfoort, Londen, Parijs, Lyon, Madrid, Barcelona, Lissabon, Milaan, Edinburgh, Glasgow, Kopenhagen, Hannover, Zug, Wenen, Moskou, Minsk, Poznan, Warschau, Bratislava, Boekarest, Sofia, Istanboel, Dubai, New Delhi, Sao Paulo, Rio de Janeiro en Brasilia.

De leden van Alliuris bestaan uit onafhankelijke middelgrote advocatenkantoren die zijn gespecialiseerd in Europees en internationaal ondernemingsrecht.

Het samenwerkingsverband binnen Alliuris geeft onze cliënten de zekerheid dat zij bij grensoverschrijdende zaken ook op kwalitatieve en constructieve wijze juridisch worden bijgestaan, door kantoren die een gelijk profiel hebben als MenD.

Alexander Steenaert is Vice-President in het bestuur van Alliuris. Voor informatie over Alliuris kunt u contact met hem opnemen of de site van Alliuris bezoeken.

Eurojuris International

Eurojuris International is een toonaangevend netwerk van onafhankelijke en geselecteerde advocatenkantoren. In Europa is Eurojuris vertegenwoordigd in alle landen van de Europese Unie. Bij Eurojuris International zijn verder tientallen advocatenkantoren in Azië, het Midden-Oosten, Australië en Noord- en Zuid-Amerika aangesloten. Het netwerk van Eurojuris International omvat ongeveer 650 advocatenkantoren, waarbij circa 5.500 advocaten werkzaam zijn. Dit netwerk biedt u de voordelen van directe contacten, snelle afhandeling van juridisch advies en (buitenlandse) kennis, kunde en vertegenwoordiging voor ondernemingen, overheidsinstellingen en individuele cliënten.

IBG

Eurojuris International heeft brede ervaring in dienstverlening voor kleine en middelgrote ondernemingen. MenD is lid van de International Business Group (IBG) van Eurojuris International. Om u een idee te geven van wat de IBG voor u kan betekenen treft u hierbij een link aan naar de site van IBG.

Heeft u vragen over Eurojuris, dan kunt u contact opnemen met Hans Jonkhout of bezoek de site www.eurojuris.net of www.eurojuris.nl.

Jurismus

Jurismus maakt deel uit van het uitgebreide netwerk van advocatenkantoren Eurojuris International. Jurismus is een verband van en voor de jongere advocaten, die werkzaam zijn bij één van de advocatenkantoren van Eurojuris International. Jurismus organiseert sinds een tiental jaren tal van bijeenkomsten en lezingen voor deze jongere advocaten.

Heeft u vragen over Jurismus, dan kunt u contact opnemen met Hans Jonkhout of bezoek de site van Jurismus.

Contact

Hoe kunt u ons bereiken?

Routebeschrijving kantoor Amersfoort

Het adres van ons kantoor in Amersfoort is: Zonnehof 31-35, 3811 ND in Amersfoort.

Ons kantoor is enkel vanaf de Stadsring bereikbaar. U kunt gebruik maken van de afgesloten parkeerplekken achter ons kantoor. Hiervoor dient u zich links van het pand bij het rechter rolluik te melden. Als u uw auto op het parkeerdek heeft geparkeerd, kunt u via het rolluik (deze opent zich na een druk op de zwarte knop of bij toenadering van het voertuig) terugkeren naar de Zonnehof. Vervolgens kunt u zich melden bij de hoofdingang. Onze receptie bevindt zich op de achtste etage van het gebouw.

Het aantal parkeerplekken achter ons pand is beperkt. Mocht er derhalve geen parkeergelegenheid meer zijn achter ons pand, dan kunt u tegen betaling uw auto parkeren in de parkeergarage Q-Park Centrum Mondriaan aan de Soeverein 36 of op het parkeerterrein The Spot aan de Utrechtseweg 2 (hoek Stadsring).

Routebeschrijving kantoor Amsterdam

Het adres van ons kantoor in Amsterdam is: Claude Debussylaan 10, 1082 MD in Amsterdam (Vinolygebouw, 3e verdieping).

U kunt gebruik maken van de parkeergarage gelegen bij het pand: Q-Park Mahler. Bij binnenkomst van deze parkeergarage dient u rechts aan te houden en aan het einde te parkeren. Uitgang: Vinoly West. In het Vinolygebouw kunt u zich op de derde verdieping (Gateway) melden bij de receptie.

Routebeschrijving kantoor Utrecht

Het adres van ons kantoor in Utrecht is: Maliebaan 51, 3581 CD in Utrecht.

Tegen betaling kunt u parkeren aan de Maliebaan. Voor de parkeertarieven verwijzen wij u naar de website van de Gemeente Utrecht.

Contactformulier

Marree en Dijxhoorn - Ondernemingsgerichte advocaten

contact

AMERSFOORT

Zonnehof 31-35
3811 ND Amersfoort
Postbus 1214
3800 BE AMERSFOORT
+ 31 33 422 1900

AMSTERDAM

Claude Debussylaan 10
1082MD Amsterdam
Postbus 75272
1070 AG Amsterdam
+31 20 705 5408

UTRECHT

Maliebaan 51
3581 CD Utrecht
Postbus 1214
3800 BE AMERSFOORT
+ 31 30 307 3575

Faillissementen: +31 33 422 1928 / info@mend.nl

WSNP: + 31 33 422 1902 / a.dekoning@mend.nl

Regel direct:
Bel mij terug
Afspraak maken

publicaties

Nieuws