Blog Kim Schuurmans: Maximale betalingstermijn aan MKB voortaan 60 dagen

24 augustus 2017

Maximale betalingstermijn aan MKB voortaan 60 dagen

Per 1 juli 2017 is de wet “Uiterste betaaltermijnen van zestig dagen voor grote ondernemingen” in werking getreden. Het doel is om onredelijke lange betalingstermijnen van grote ondernemingen aan het MKB tegen te gaan. Dit heeft zowel gevolgen voor MKB-bedrijven en zzp-ers (als leverancier of dienstverlener) en ook voor de grote bedrijven (als afnemer).

Voor 1 juli 2017
Voorheen gold dat elke factuur bij een handelstransactie binnen 30 dagen na ontvangst moest worden betaald. Partijen konden daar contractueel vanaf wijken en een langere termijn overeenkomen. Voor betalingstermijnen langer dan 60 dagen moest weliswaar aan objectieve criteria worden voldaan, maar in de praktijk kwamen betalingstermijnen van 120 of zelfs 180 toch veelvuldig voor. De MKB-er is vaak afhankelijk van de grote onderneming en voelde zich dan ook min of meer gedwongen om hiermee in te stemmen. De afgelopen jaren zijn veel MKB-ers in de financiële problemen gekomen.

Wijzigingen per 1 juli 2017
De nieuwe wet beoogt om MKB-ers bescherming te bieden. Per 1 juli 2017 is het voor grote ondernemingen niet meer toegestaan om een langere betalingstermijn dan 60 dagen te hanteren op een factuur van het MKB. Overeenkomsten met een langere betalingstermijn zijn in strijd met de wet. Het gevolg daarvan is dat een rechter de betalingstermijn terug zal brengen naar 30 dagen. Betaalt de grote ondernemer toch later dan deze 30 dagen, dan zal zij wettelijke rente verschuldigd worden. De wettelijke rente is op dit moment 8%. Zeker bij meer te laat betaalde facturen, kan dit tot een grote kostenpost leiden. De MKB-er kan een rentevordering vijf jaar lang afdwingen in rechte.

De wet is direct van toepassing op nieuwe overeenkomsten. Bedrijven hebben tot 1 juli 2018 de tijd om bestaande contracten met MKB-leveranciers om te zetten.

Grote onderneming of MKB?
Een onderneming is een MKB-leverancier, indien zij op twee opvolgende balansdata, zonder onderbreking, heeft voldaan aan tenminste twee van de volgende drie criteria:
1. De waarde van de activa op de balans niet meer bedraagt dat EUR 20.000.000,-;
2. De netto-omzet over het boekjaar niet meer bedraagt dan EUR 40.000.000,-;
3. Het gemiddeld aantal werknemers over bedraagt minder dan 250.

Een grote onderneming voldoet op twee opvolgende balansdata, zonder onderbreking, niet aan tenminste 2 van deze 3 criteria.

Tips voor de praktijk

Voor de grote ondernemer:
– Breng in kaart welke handelspartners MKB-leveranciers zijn: vraag financiële gegevens op of stuur een zelfevaluatiebrief. Als betalende partij bent u verantwoordelijk dat u deze evaluatie (op tijd) doet.
– Controleer uw lopende contracten op compliance met de nieuwe wet en pas deze waar nodig tijdig aan.
– Richt uw financiële administratie juist in. Voorkom tijdsverlies bij inboeken, doorsturen, goedkeuren en vervolgens betalen van facturen. Kan dit binnen 30 of 60 dagen?

MKB-er:
– In onderhandelingen hoeft u niet langer een betalingstermijn langer dan 60 dagen te accepteren. Ook in lopende contracten kunt u om een aanpassing van de betalingstermijn vragen.

 

Heeft u vragen over dit artikel, dan kunt u contact opnemen met Kim Schuurmans via k.schuurmans@mend.nl of via 033 422 1900.

Deze blog is eerder verschenen in de nieuwsbrief van FGHS, de brancheorganisatie voor sportleveranciers.