Disclaimer

Marree en Dijxhoorn Advocaten B.V.

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien deze e-mail bij vergissing bij u is terecht gekomen, wilt u ons dan direct bellen (033-4221900)? Wij verzoeken u in dat geval tevens de e-mail te vernietigen, de inhoud ervan niet te gebruiken en niet onder derden openbaar te maken of te verveelvoudigen, omdat het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten, waarvoor een geheimhoudingsplicht geldt.

Op alle opdrachten die aan ons kantoor worden verstrekt zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden, waarvan de tekst te vinden is op onze website www.MenD.nl, bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. Marree en Dijxhoorn Advocaten is de handelsnaam van Marree en Dijxhoorn Advocaten B.V., statutair gevestigd te Amersfoort en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 31034418.