Publications

[insert_php]
/**
* @author Willem Timmers
* @copyright (c) 1 oktober 2016, Willem Timmers
* @version 0.1
* @desc onderstaande code trekt de 200 meest recente berichten/posts uit de database en toont deze.
*
*/
//sql opdracht klaarzetten
$args = array(
‘numberposts’ => 200,
‘offset’ => 0,
‘category’ => 0,
‘orderby’ => ‘post_date’,
‘order’ => ‘DESC’,
‘include’ => ”,
‘exclude’ => ”,
‘meta_key’ => ”,
‘meta_value’ => ”,
‘post_type’ => ‘post’,
‘post_status’ => ‘publish’,
‘suppress_filters’ => false
);
//sql opdracht uitvoeren
$recentPosts = wp_get_recent_posts($args, ARRAY_A);
//custom style declareren
$style = << body(background:none !important;) .recentPostItem a{display:block} .recentPostItem span{display:inline-block;padding-right:10px;} .recentPostItem li{list-style:none} .recentPostItem .postDate{color:#666} .recentPostItem {clear both; } .grid_8{width:90%}

EOT;
echo $style;
//output declareren
$output = ”;
$jaartallen = array();
//loop door resultaten
foreach ($recentPosts as $recentPostItem) {
$jaar = substr($recentPostItem[‘post_date’],0,4);
if(!in_array($jaar, $jaartallen)){
$jaartallen[]= $jaar;
$output .= ‘

‘.$jaar.’

‘;
}
$output .= ‘

‘;
}
//output uitspugen
echo $output;
[/insert_php]