Kim Schuurmans

Ondernemingen, Verzekeringen en Aansprakelijkheid

Kim is haar loopbaan in januari 2009 begonnen bij een advocatenkantoor in het zuiden van Nederland. In 2010 heeft zij de overstap gemaakt naar MenD. Eind 2014 koos zij voor een overstap naar het bedrijfsleven en sinds januari 2016 is Kim weer terug bij MenD.

Kim is verbonden aan het team Verzekeringen en Aansprakelijkheid. Zij adviseert en procedeert namens diverse verzekeraars over dekkingsgeschillen, aansprakelijkheid, oorzakelijk verband, personenschade en overige verzekeringskwesties.

Daarnaast is Kim verbonden aan de praktijkgroep Ondernemingen. Kim adviseert en procedeert op het gebied van het brede ondernemingsrecht en het (internationale) contractenrecht. Voor haar cliënten beoordeelt zij en stelt zij diverse overeenkomsten op, waaronder samenwerkingsovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht, koopovereenkomsten en algemene voorwaarden. Ook onderhandelt zij namens haar cliënten over de totstandkoming van (vaststellings)overeenkomsten. Daarnaast staat zij cliënten bij in geschillen, bijvoorbeeld over de uitleg van een overeenkomst, tekortkomingen, aansprakelijkheid, schade en exoneratie, de beëindiging van (duur)overeenkomsten en complexe incassovraagstukken. In 2017 heeft Kim de postacademische specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren van de Grotius Academie cum laude afgerond.

Lidmaatschappen
Lid Vereniging Voor Verzekerings Wetenschap
Kandidaat-lid Vereniging van Letselschade Advocaten

Talen
Nederlands, Engels

Contact

Marree en Dijxhoorn
Kim Schuurmans
Zonnehof 31-35
3811 ND Amersfoort

Claude Debussylaan 10
1082 MD Amsterdam

+316 13 13 39 70
k.schuurmans@mend.nl


Regel direct:
Bel mij terug

Teams

Kim Schuurmans