Nieuwsbrief Arbeidsrecht juli 2014

25 juli 2014

Op 10 juni jl. heeft de Eerste Kamer de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. Dat betekent dat er veel gaat veranderen op arbeidsrechtelijk gebied. In bijgaande nieuwsbrief hebben wij nogmaals de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet en worden enkele praktische tips gegeven. Allereerst zullen wij in de nieuwsbrief ingaan op het ministerieel (concept)besluit over de transitievergoeding.

Klik hier voor de volledige nieuwsbrief.