Nieuwsbrief IE/ICT juli 2015

21 juli 2015

In onze Nieuwsbrief IE/ICT van juli 2015 leest u over:

  • de nieuwe Wet Auteurscontractenrecht: wat is er veranderd na 1 juli?
  • het Wetsvoorstel Aanpak van Acquisitiefraude
  • het uitbesteden van bewerking van persoonsgegevens: heeft u al een bewerkersovereenkomst?
  • prijswijzigingsbedingen in consumentenovereenkomsten: mag dat zomaar?
  • en natuurlijk over de veroordeling van Facebook tot het verstrekken van gegevens aan een slachtoffer van wraakporno.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.

Nieuwsbrief IE/ICT van juli 2015 van Marree en Dijxhoorn Advocaten

Hans Jonkhout - advocaat Intellectuele Eigendom en ICT