Nieuwsflits WK 10 juli 2018

10 juli 2018

Beste relatie,

Het WK vliegt werkelijk voorbij. Iets meer dan een week geleden berichtten we je in aanloop naar de achtstefinales. Inmiddels zijn we twee speelrondes verder en zijn (weer) een aantal favorieten geëlimineerd. Een selecte groep van vier (Europese) landen is overgebleven en gaat strijden om de wereldtitel.

Financial Fair Play

In de vorige WK Nieuwsbrief die je van ons ontving, hebben we uiteengezet aan welke eisen een intermediair, beter bekend als ‘spelersmakelaar’ of ‘zaakwaarnemer’, moet voldoen om een speler bij te mogen staan bij bijvoorbeeld een transfer van die speler van de ene club naar de andere. Een ander actueel onderwerp als het om spelerstransfers gaat, is de zogenaamde “Financial Fair Play”. De Franse club Paris Saint-Germain is vanaf 1 september 2017 onderzocht in verband met de overgangen van aanvallers Neymar en Mbappé. Neymar zou € 300 miljoen ontvangen hebben om als ambassadeur van het WK 2022 in Qatar op te treden, met als oogmerk om van dit bedrag € 222 miljoen te gebruiken om zijn contract bij Barcelona af te kopen. Mbappé zou vorige zomer door PSG zijn gehuurd van AS Monaco, om deze zomer voor een bedrag van rond de € 180 miljoen definitief overgenomen te worden. Recentelijk werd ook bekend dat aan de Italiaanse voetbalclub AC Milan een maatregel werd opgelegd: uitsluiting van deelname aan Europees voetbal. Hoe zit dat nou precies met die Financial Fair Play?

UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations

Wegens de verslechterende financiële toestand van het Europese clubvoetbal zijn in juni 2010 de “UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations” (“de Regulations”) in werking getreden. Zoals de naam doet vermoeden, wordt in dit reglement een onderscheid gemaakt tussen het verkrijgen van een licentie door een voetbalclub (‘licensing’) enerzijds en ‘Financial Fair Play’ anderzijds. In deze nieuwsbrief zullen we de toelichting van het licensing-systeem achterwege laten en alleen de Financial Fair Play-regeling bespreken.

Breakeven-vereiste

Volgens de Regulations dient iedere voetbalclub aan een aantal vereisten te voldoen. Het eerste vereiste wordt het ‘break-evenvereiste’ genoemd. Dit vereiste houdt kort gezegd in dat een club over een periode van drie opeenvolgende jaren niet meer uitgaven dan inkomsten mag hebben. Dit betekent niet, dat iedere club die meer heeft uitgegeven dan dat er aan inkomsten is gegenereerd, niet aan het break-evenvereiste voldoet. Volgens de Regulations mag een club in beginsel maximaal € 5 miljoen meer uitgeven dan dat er binnenkomt. Dit bedrag kan onder omstandigheden maximaal € 30 miljoen zijn.

Geen achterstallige schulden

Naast het break-evenvereiste gelden ook andere vereisten. Zo mag een club geen ‘overdue payables’ (achterstallige schulden) hebben bij een andere club als die schuld het resultaat is van een transfer. Daarbij wordt 30 juni als meetmoment genomen. Een club mag daarnaast geen achterstallige schulden hebben ten aanzien van werknemers of ter zake van achterstallige belastingbetalingen of achterstallige sociale lasten, voorzover die schulden zouden voortvloeien uit wettelijke of contractuele verplichtingen ten aanzien van haar werknemers.

Maatregel

Als een club niet aan deze vereisten voldoet, kan door de UEFA Club Financial Control Body (“CFCB”) een maatregel worden getroffen. AC Milan voldeed niet aan het break-evenvereiste, waardoor het CFCB de club bestraft heeft met uitsluiting van deelname aan Europees voetbal. Het onderzoek naar PSG werd gesloten, maar die beslissing wordt nog beoordeeld door een orgaan van de CFCB. Mogelijk dat dit dus nog een staartje krijgt.

De MenD Sportdesk

Bij Marree & Dijxhoorn zijn we niet alleen voetbalsupporter, maar sportfanaat in het algemeen. We hebben dan ook ervaring met de juridische begeleiding van sportclubs, sporters en sportbonden. Heb je daarom een vraag over een reglement van de sportbond waarbij je aangesloten bent of een vraag over je spelerscontract, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar sportdesk@mend.nl. We voorzien je graag van het juiste advies.

Over ons

MenD Advocaten is gevestigd te Amersfoort,  Amsterdam en Utrecht en richt zich op ondernemingen en ondernemers. MenD adviseert en procedeert op onder meer de volgende terreinen commerciële contracten, vennootschappelijke structuren, vastgoed, fusie en overnames, HRM, IT, privacy, verzekeringen en aansprakelijkheid, financieringen en privacy.

Sportdesk

Onze rechtsgebieden