Nieuwsflits WK 29 juni 2018

29 juni 2018

Wat een WK!

Wat een WK voetbal is het tot nu toe. We hebben de wedstrijd tussen titelkandidaat Spanje en outsider Portugal onbeslist zien eindigen. Titelverdediger Duitsland mag naar huis en Argentinë, verliezend finalist in 2014, gaat met hakken over de sloot naar de knockoutfase. In deze knockoutfase staat een aantal mooie affiches op het programma. Wat te denken van Frankrijk – Argentinië, Uruguay – Portugal en Brazilië – Mexico.

Een groot toernooi, en in het bijzonder het WK, is voor spelers een mooie gelegenheid om zichzelf in de etalage te zetten om een transfer te maken. Zo verhoogde de Mexicaanse Lozano zijn marktwaarde door de winnende goal te maken tegen Duitsland en zal Ziyech op basis van zijn prestaties met Marokko mogelijk een mooie transfer maken.

Intermediair

Bij een transfer wordt een speler vaak bijgestaan door een intermediair, ook wel zaakwaarnemer of spelersmakelaar genoemd. Soms is de intermediair een familielid, maar dit is meestal een ander persoon. Veel intermediairs zijn oud-voetballers. Ook zijn er redelijk veel advocaten die als spelersmakelaar optreden. In Nederland bekende namen van intermediairs zijn Rob Jansen en Mino Raiola. Voorheen stelde de FIFA als eis dat een persoon een examen moest afleggen waarmee die persoon een licentie kon behalen om als intermediair te mogen optreden. Dit systeem is medio 2014 afgeschaft. De FIFA stelt nog wel regels. Deze regels dienen door de landelijke voetbalbonden te worden geïmplementeerd. Met deze regels stelt de FIFA minimumvereisten aan het zijn van intermediair.

Registratieplicht

Om als intermediair op te mogen treden dient een persoon zich bij een nationale voetbalbond te registreren. Daarvoor dient een voetbalbond een registratiesysteem in te richten. In Nederland zijn de regels voor intermediairs vastgelegd in het “Reglement Intermediairs”. Volgens dit reglement is een intermediair – kort gezegd – de (rechts)persoon die spelers en/of clubs vertegenwoordigt bij het tot stand komen van een contract tussen speler en club en/of bij een transfer. Een intermediair moet volgens het reglement ook als zodanig geregistreerd staan bij de KNVB. Dit doet een intermediair door een zogenaamde intermediairsverklaring te ondertekenen, een kopie van een geldig ID-bewijs aan te leveren en een originele versie van een Verklaring Omtrent Gedrag aan te leveren. Een registratie is steeds geldig tot en met de eerstvolgende 31 maart na die registratie. Een intermediair dient zich jaarlijks steeds opnieuw en op dezelfde wijze te registreren. Ieder jaar, uiterlijk op 31 maart, publiceert de KNVB op haar website een lijst van personen die in het voorafgaande jaar geregistreerd stonden. Daarnaast wordt gepubliceerd bij de onderhandelingen en totstandkoming van welke spelerscontracten en/of transfers de intermediair betrokken is geweest. Ook wordt dan bekend gemaakt hoeveel iedere profclub heeft uitgegeven aan intermediairs. Registratie heeft verder tot gevolg dat een intermediair zich aan allerlei regels uit het eerdergenoemde Reglement Intermediairs dient te houden.

KNVB

Nationale bonden krijgen van de FIFA de bevoegdheid om meer of strengere eisen te stellen. De KNVB heeft gebruik gemaakt van die bevoegdheid door een keurmerk in het leven te roepen. Een organisatie die in aanmerking wil komen voor dit keurmerk moet aan een aantal extra voorwaarden voldoen. Zo dient een intermediair onder meer zijn kennis op peil te houden door jaarlijks ten minste één kennisbijeenkomst bij te wonen en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. Verder dient een organisatie juridische ondersteuning aan te bieden aan de bij haar aangesloten intermediairs, dient een organisatie een gedragscode te hebben en is er een onafhankelijke commissie die de kwaliteit van het keurmerk waarborgt door te toetsen of organisatie wel aan de eisen (blijven) voldoen.

De MenD Sportdesk

MenD heeft ervaring met de juridische begeleiding van sportclubs, sporters en sportbonden. En daarbij hebben we meermaals spelerscontracten opgesteld of daarover geadviseerd. Maar we treden niet op als spelersmakelaar. De eisen die de FIFA en de KNVB stellen aan intermediairs zijn overzichtelijk. En hoewel er veel spelersmakelaars staan geregistreerd is er in onze overtuiging altijd ruimte voor die adviseur die iets weet toe te voegen, echt betrokken is en die extra stap zet. Iets voor u?

Neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar sportdesk@mend.nl

Over ons

MenD Advocaten is gevestigd te Amersfoort,  Amsterdam en Utrecht en richt zich op ondernemingen en ondernemers. MenD adviseert en procedeert op onder meer de volgende terreinen commerciële contracten, vennootschappelijke structuren, vastgoed, fusie en overnames, HRM, IT, privacy, verzekeringen en aansprakelijkheid, financieringen en privacy.

Sportdesk

Onze rechtsgebieden