Olympische nieuwsflits Sportdesk 13 februari 2018

13 februari 2018

EN WAT EEN PRACHTIG BEGIN: VIER KEER GOUD!

Carlijn Achtereekte, Sven Kramer, Ireen Wüst en Kjeld Nuis pakken alle vier een gouden medaille bij het langebaanschaatsen. De Olympische Spelen zijn vier dagen, vier schaatsafstanden onderweg en wat een mooi succes. Daarnaast kreeg Ireen ook al een zilveren medaille, evenals shorttrackers Sjinkie Knegt en Yara van Kerkhof en schaatser Patrick Roest. Tot slot was er een bronzen plak voor schaatsers Antoinette de Jong en Marrit Leenstra.

Prachtige sport kregen we de afgelopen dagen voorgeschoteld. Maar ook drama. Nog voor de Olympische Spelen voor hem konden beginnen brak de pas 17 jaar oude snowboarder Niels van der Velden zijn bovenarm. In plaats van de competitie aan te gaan met de beste snowboarders ter wereld ligt hij nu in het ziekenhuis na een, gelukkig geslaagde, operatie.

Cheryl Maas, snowboardster, kwam als gevolg van harde wind tijdens de slopestyle wedstrijden ook ten val. Gelukkig blesseerde zij zich niet, maar ze eindigde daardoor wel op een teleurstellende 23e plaats. Er komt voor haar echter nog een revanche mogelijkheid later deze Spelen. Niels zal tot de volgende Spelen over vier jaar moeten wachten. Deze deceptie zal hem uiteindelijk sterker maken, immers: “What doesn’t kill you makes you stronger”.

De komende dagen komen er weer veel Nederlandse atleten uit op de schaatsen, zowel langebaan als shorttrack. De prestaties van onze medaillewinnaars zullen ongetwijfeld een inspiratie zijn voor hen. Ireen Wüst mag zich Nederlands succesvolste Olympiër ooit noemen, en ze is nog niet klaar!
Met jou kijken wij uit naar het verdere verloop van deze prachtige Olympische Spelen.

DE COMPLEXE REGELS ROND SPONSORING TIJDENS GROTE SPORTEVENEMENTEN

De sporters die namens TeamNL naar Peyongchang zijn afgereisd, hebben een overeenkomst moeten tekenen met het NOC*NSF. Ook sportbonden en begeleiders hebben zo’n overeenkomst getekend. Op grond van deze “Overeenkomst Olympische Spelen Peyongchang 2018 NOC*NSF” zijn alle leden van TeamNL (de bonden, sporters en begeleiders) aan een aantal verplichtingen gebonden. Een van deze plichten is dat de sporter handelt in overeenstemming met het zogenaamde “Olympic Charter”. Het Olympic Charter is een set van 61 ‘Rules’, afkomstig van het Internationaal Olympisch Comité (“IOC”). Iedere Rule bestaat weer uit een aantal praktische regels.

Volgens het Olympic Charter zijn de Olympische Spelen het exclusieve eigendom van het IOC. Alle rechten die betrekking hebben op de Olympische Spelen zijn in het bezit van het IOC. En alle rechten met betrekking tot het eigendom van het IOC en alle rechten voor het gebruik van die rechten berust bij het IOC. Een gevolg hiervan is dat het de sporters en geleiders van TeamNL bijvoorbeeld niet is toegestaan om zich commercieel te associëren met de Olympische Spelen, of de Olympische ringen te gebruiken. En niet alleen geldt dit voor de sporter. Dit geldt ook voor de privésponsor van de sporter. Dit betekent dat jij als sponsor van een participerende atleet, ook al is het succes van een sporter voor een belangrijk deel aan jouw financiële steun te danken, buitenspel spel staat.

Tijdens de Olympische Spelen, en met tijdens wordt bedoeld: negen dagen voor aanvang van de Spelen tot en met drie dagen na de sluiting ervan, mag zowel een sporter als een begeleider zijn of haar persoon, naam, afbeelding, of sportprestatie niet gebruiken voor commerciële activiteiten en/of uitingen. Buiten deze zogenaamde Olympische Periode zijn deze commerciële activiteiten en uitingen wel toegestaan, zolang de gangbare regels voor commercie van het IOC maar worden gerespecteerd. Dit betekent dus dat het uitgangspunt is dat tijdens de Olympische Spelen Sven Kramer niet in een spotje van een verzekeraar zou mogen optreden.

Het IOC biedt onder bepaalde voorwaarden een mogelijkheid om uitingen of activiteiten tóch toe te staan. Zij maakt als eerst onderscheid tussen partners van het NOC*NSF/TeamNL (of andere aan het IOC verbonden partijen) en niet-Olympische partners. Olympische partners mogen de persoon, naam, afbeelding of sportprestatie van een sporter of begeleider gebruiken als het gaat om succesadvertenties, felicitatieadvertenties en andere Olympisch gerelateerde advertenties en activaties, zoals social mediacampagnes. Van belang is dat er geen enkel verband gelegd mag worden tussen het product of de dienst van de partner enerzijds en de sportprestatie anderzijds, tenzij het om een felicitatiecampagne gaat. Voor het gebruik door niet-Olympische partners wordt een uitzondering gemaakt tussen het bedrijf aan de ene kant en de Olympische Spelen of daaraan verwante organisatie. Bij gebruik in Nederland dient het NOC*NSF toestemming te geven, bij toestemming buiten Nederland het IOC.

Kortom het IOC kent dwingende, complexe regels omtrent sponsoring, reclame en commerciële en publicitaire uitingen. Dergelijke regels zijn er ook bij andere grote sportevenementen zoals bijvoorbeeld de WK voetbal. Wij hebben de kennis in huis om je als sponsor (of als sporter) te adviseren over welke mogelijkheden er zijn om toch exposure rond dergelijke evenementen te genereren.

De MenD Sportdesk

De MenD Sportdesk biedt de kennis en ervaring op die terreinen waar partijen in de sportwereld mee in aanraking komen. Naast sportclubs, sporters en werkers in de sport adviseren we ook ondernemingen die bijvoorbeeld leverancier zijn in de sportwereld of als sponsor betrokken zijn.

We hebben ruime ervaring als lid van rechtsprekende organen van diverse sportbonden, als bestuurslid van sportverenigingen, als legal partner van de FGHS (brancheorganisatie voor sportleveranciers) en als begeleider van individuele sporters.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u een e-mail sturen aan sportdesk@mend.nl

Over ons

MenD Advocaten is gevestigd te Amersfoort en Amsterdam en richt zich op ondernemingen en ondernemers. MenD adviseert en procedeert op onder meer de volgende terreinen commerciële contracten, vennootschappelijke structuren, vastgoed, fusie en overnames, HRM, IT, privacy, verzekeringen en aansprakelijkheid, financieringen en privacy.

Sportdesk

Onze rechtsgebieden