Over Ons

Waarom kiest u voor Marree en Dijxhoorn?

Voor de ondernemer

Als ondernemer heeft u van tijd tot tijd behoefte aan juridische ondersteuning. Vanzelfsprekend biedt MenD u die. U weet dat antwoorden op juridische vragen alleen niet doorslaggevend zijn. Of niet stroken met uw ondernemingsplannen. Dat weet MenD ook en als geen ander. Bij het oplossen van ondernemingsvraagstukken is de juridische benadering er één uit vele. U mag er op rekenen dat onze advocaten alle mogelijke benaderingen en oplossingen – samen met u als ondernemer –  in kaart brengen. En uiteraard afwegen welke de meest wenselijke is. Alleen een puur juridische aanpak hoeft u van MenD niet te verwachten.

Oplossingen en aanvaardbaar resultaat

Elke ondernemer zal meningsverschillen met anderen op zijn pad vinden. Bent u als ondernemer het best gediend met een gang naar de rechter, dan deinst MenD daarvoor niet terug. Maar zelfs succes bij de rechter zegt niet, dat een aanvaardbaar commercieel of bedrijfeconomisch resultaat is bereikt. De belangen van uw onderneming zijn soms beter gebaat bij een verstandige schikking, al dan niet via een mediator. U kunt er op rekenen dat MenD dit onder ogen ziet.

Andere, meer creatieve, uitwegen zijn vaker mogelijk dan gedacht. Voor veel geschillen geldt dat deze voor uw onderneming een bedreiging zijn, maar ook een kans. Nagaan waar het is misgegaan schept ruimte voor oplossingen, die maken dat het niet weer gebeurt. Uitwegen, die niet voorbij zien aan het geschil, maar die aan beide zijden het geschil in zakelijk en commercieel opzicht ondergeschikt of nevengeschikt maken. Bij MenD kunt hiervoor terecht.

Begrijpelijk en toegankelijk

Het opstellen van documenten, adviezen en contracten kan niet altijd zonder juridisch jargon. Toch mag u zich verzekerd weten dat MenD dit jargon, waar mogelijk, achterwege laat. En in elk geval in begrijpelijke taal aan u overbrengt. Daaraan hecht MenD zeer.

Bereikbaar en met aandacht

Als ondernemer stelt u vertrouwen in uw advocaat. Vertrouwen gaat hand in hand met een advocaat die zonder omwegen bereikbaar is. Die ervan blijk geeft dat uw vraag tot de zijne is geworden. U kunt MenD er dan ook op aanspreken dat uw verzoeken direct, dezelfde dag worden beantwoord en opgevolgd. Daar hoort bij: u wordt met regelmaat op de hoogte gehouden van de voortgang.  Die aandacht van MenD verslapt niet als er geen acute kwesties spelen. U zult merken dat MenD u geregeld informeert over ontwikkelingen, die voor uw onderneming van belang kunnen zijn.

Wat feiten over MenD

MenD bestaat als advocatenkantoor sinds 1981. Van toen af aan, en als één van de eerste advocatenkantoren in Nederland, heeft MenD zich uitsluitend gericht op juridische dienstverlening voor ondernemingen. MenD staat ondernemingen in binnenland en buitenland bij; van kleinere mkb-bedrijven tot diverse zeer grote ondernemingen. MenD heeft vestigingen te Utrecht en Amersfoort. Lidmaatschap en een voortrekkersrol van MenD bij internationale netwerken van advocatenkantoren geeft u de zekerheid van uitstekende ondersteuning en bijstand bij grensoverschrijdende juridische kwesties.