PRIVACY DESK

19 december 2016

Privacy treft elk onderdeel van uw onderneming. De multi-disciplinaire privacy desk van MenD biedt u expertise en ervaring op alle terreinen van het privacyrecht. MenD is uw partner bij privacyvraagstukken.

Aansprakelijkheid en verzekeringen

MenD adviseert regelmatig instellingen, waaronder ook verzekeraars, over privacyvraagstukken die spelen rondom aansprakelijkheid en verzekeringen. MenD biedt hulp en raad bij vragen over het ontvangen, verstrekken, verkrijgen en opvragen van persoonsgegevens, zoals op grond van art. 35 Wbp. MenD weet de mogelijkheden binnen de Gedragscodes en de wetgeving, zoals bij het verkrijgen van medische informatie van een verzekerde of wederpartij of het zonder toestemming van de verzekerde of wederpartij aanvragen van een medische contra-expertise. Zo wordt voorkomen dat de informatie wordt gezien als onrechtmatig verkregen bewijs. Zijn persoonsgegevens in strijd met de wet ontvangen, verstrekt, verkregen of twijfelt u hierover? Dan is MenD uw vraagbaak en voorziet MenD u van helder advies.

Arbeidsrecht

Het privacyrecht raakt meer en meer delen van het recht, ook binnen het arbeidsrecht. De Autoriteit Persoonsgegevens kan hoge boetes opleggen. MenD beantwoordt uw vragen op een praktische wijze. Mag u als uitlenende werkgever een kopie ID-kaart aan de inlener verstrekken? Wat mag u een zieke werknemer wel of niet vragen? Wat zijn de risico’s als u de privacywetgeving niet naleeft? MenD kan u adviseren en reglementen opstellen, waarin bijvoorbeeld de bevoegdheden voor het verwerken van persoonsgegevens worden vastgelegd, of waarin internet en e-mailmisbruik wordt tegengegaan of cameratoezicht wordt geregeld.

Intellectuele Eigendom & ICT

De praktijkgroep IE/ICT is steeds doende allerhande privacyvraagstukken te beantwoorden. Van het bijhouden van nachtregisters tot het opvragen van paspoort-kopieën en van hashing en encryptie tot privacy aspecten bij direct marketing. Laat u persoonsgegevens door een derde verwerken, bijvoorbeeld via een nieuwsbriefapp, een hostingmaatschappij of een (direct)marketeer? Dan bent u wettelijk verplicht een bewerkersovereenkomst aan te gaan. MenD staat zowel bewerkers van persoonsgegevens, als de wettelijke verantwoordelijke voor de persoonsgegevens bij. Nationale en internationale ondernemingen weten zich gesteund door MenD bij de toepassing van de Wet Meldplicht Datalekken en de aanstaande veranderingen door de Europese Privacy Verordening. MenD kiest steeds voor de pragmatische insteek.

Heeft u vragen over privacy of wilt u er meer over weten? Neem dan contact op met de privacy desk van MenD:

Aansprakelijkheid & Verzekering

Rob Meelker

Arbeidsrecht                                                             

Maaike Hilhorst

IE/ICT

Willem Timmers    Hans Jonkhout