Studiedag – Fraude bij AOV

16 februari 2018

Op dinsdag 3 april 2018 wordt er een studiedag georganiseerd door Kerckebosch.

Rob Meelker – partner Verzekerings- en Aansprakelijkheidsrecht – is een van de sprekers tijdens deze dag. Graag brengen wij deze studiedag onder uw aandacht.

Voor actuele informatie en aanmelden zie: www.kerckebosch.nl

Studiedag – Fraude bij AOV

Fraude krijgt steeds meer aandacht bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Het aantal claims waarbij het vermoeden bestaat dat er wordt gefraudeerd, neemt toe. De uitkeringsbedragen zijn vaak hoog. Toch is er meestal twijfel óf en hoe de zaak verder op te pakken.

In één dag op de hoogte van:  
 • Fraude-indicatoren
 • Verschillende scenario’s en tactieken
 • Onderzoeksmethoden
 • Mededelingsplicht
 • Bewijsproblematiek
 • Wat gaat er vaak mis?
 • Wat kan een verzekeringsarts vaststellen?
 • Privacy in de praktijk
 • Wat mag wel, wat mag niet?
 • Persoonlijk onderzoek als uiterste middel
 • Hoe gaat u om met persoons- en gezondheidsgegevens
 • Privacy in de praktijk/AVG

Met interessante cases en handige tips

Welke tactiek volgt u?
Fraude ligt bij het beoordelen van arbeidsongeschiktheid uiterst gevoelig. Het is lastig te bewijzen of er daadwerkelijk wordt gefraudeerd. Vaak liggen zaken minder zwart-wit en pijn kan heel subjectief ervaren worden en blijft lastig objectief meetbaar. De verzekeraar is hierbij sterk afhankelijk van de betrouwbaarheid van de verzekerde. Welk scenario gaat u volgen? Wat is de juiste tactiek?

Valkuilen en mogelijkheden
Er kan veel mis gaan. Bij de behandeling van een vermoeden van fraude zijn er volop risico’s en aandachtspunten. Hoe verkrijgt u bewijs? Wat mag u vragen en onderzoeken? Hoe gaat u om met gezondheidsgegevens? Wat kan/mag een verzekeringsarts aan informatie opvragen en doorgeven? Op welke valkuilen moet u letten? Wat is juridisch toegestaan en ethisch nog wenselijk? De uiteindelijke gevolgen zijn voor de arbeidsongeschikte verzekerde immers erg groot.

Opzet en doel van de studiedag
In de plenaire ochtend behandelen we een aantal belangrijke thema’s. In de middag bespreken we in workshops een aantal zaken uit de praktijk: “lessons learned” en handige tips staan hierbij centraal.

Na afloop van de studiedag bent u op de hoogte van de (on)mogelijkheden om fraude bij arbeidsongeschiktheid aan te pakken. Met de laatste uitspraken en jurisprudentie.

Een dag over de bewustwording van een groeiend probleem. U leert scherp te zijn op signalen en u kent  de (on)mogelijkheden van de aanpak van fraude bij arbeidsongeschiktheid.

U bent beter voorbereid in uw lopende én nieuwe zaken.

Brochure