Financieringen en Insolventies

Faillissement, doorstart, (bedrijfs)financiering en zekerheden

Insolventies zijn vaak faillissementen en surseances van betaling. Advocaten van MenD treden met grote regelmaat op als curator of bewindvoerder in dergelijke trajecten. Zij staan echter ook ondernemingen in financiële moeilijkheden bij, maar dan juist om zulke insolventies af te wenden. Overleg en onderhandelingen met crediteuren, daaronder  banken en belastingdienst, is dan geboden. MenD neemt die rol voor u op zich. Daaruit vloeit vaak een grondige reorganisatie, herstructurering, (her)financiering of afslanking van de onderneming, waarbij MenD voor u inspringt.

Betalingsproblemen en zekerheden

Als adviseur van de onderneming gaat MenD voor u in discussie met banken over de verstrekte zekerheden, zoals onder andere pand- en hypotheekrechten op activa. MenD probeert een faillissement te voorkomen door met deze en andere crediteuren van de onderneming een regeling te treffen. In de rol van curator wikkelt MenD een faillissement af.

Structureren van financieringen

Heeft een onderneming te weinig eigen vermogen, dan is het moeilijker om de financiering van een overname of andere transacties rond te krijgen. Door transacties anders te structureren, hoeft er minder te worden gefinancierd. Bij een vender loan betaalt de koper van een onderneming bijvoorbeeld slechts een deel van de koopprijs en leent de verkoper de rest van het bedrag. Zo lang de lening niet volledig is terugbetaald, zitten de koper en de verkoper aan elkaar vast. MenD legt vast hoe zij met elkaar om moeten gaan.

Een alternatieve vorm van financiering is crowd funding. MenD zoekt voor u naar de geldverstrekker met de financieringsvoorwaarden, die het meest geschikt zijn en geven de juridische afspraken vorm tussen de partij, die het geld beschikbaar stelt en uw onderneming.

Pensioen en doorstart

Hoe te voorkomen dat het opgebouwde pensioen verloren gaat bij een faillissement? De holding van een directeur/aandeelhouder leent nogal eens geld uit aan de werkmaatschappij. In negen van de tien gevallen vraagt de holding daarvoor geen zekerheden. Als de werkmaatschappij dan failliet gaat, krijgt de bank alle zekerheden. Bijvoorbeeld door een tweede pandrecht te vestigen op de intellectuele eigendom, de databestanden en de eventuele overwaarde op de orderportefeuille van de onderneming houdt u als ondernemer bij een eventuele doorstart greep op de meest essentiële zaken van het bedrijf.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders kunnen in bepaalde gevallen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de vennootschap in faillissement. Vooral wanneer zij ernstig verwijtbaar hebben gehandeld. Denkt u aan: de jaarrekening niet tijdig deponeren of vermogen uit de onderneming hebben gehaald, terwijl zij het einde kennelijk in zicht was. Kan het management zichzelf dan nog wel een managementfee betalen of gaat de curator die transactie later terugdraaien? MenD brengt de valkuilen en risico’s in kaart.


contact

Contactpersoon:
Ralf de Koning: r.dekoning@mend.nl

Lopende faillissementen: info@mend.nl
033 422 1928

WSNP: mevrouw Annemarie de Koning - a.dekoning@mend.nl
033 422 1902

033 422 1904
r.dekoning@mend.nl


Advocaten

Financieringen en Insolventies

Nieuws

Financieringen en Insolventies
Seminar Zaken doen met de curator