Internationale Handel

Grensoverschrijdende transacties, distributie- en agentuurovereenkomsten

MenD is aangesloten bij en speelt een voortrekkersrol in internationale netwerken van onafhankelijke advocatenkantoren (zie www.eurojuris.net en www.alliuris.com). MenD beschikt over betrouwbare connecties in het buitenland, waar u voordeel mee doet. Die internationale connecties staan u aldaar in het buitenland bij, zoals u dat van MenD gewend bent. Grensoverschrijdende projecten en transacties nemen immers in het relatief kleinere Nederland een steeds prominentere plaats in. Via deze netwerken heeft MenD ruime ervaring en kennis opgedaan met het bijstaan van buitenlandse ondernemingen.

Internationale aspecten van contracten

In de internationale praktijk gaat het vaak om overeenkomsten, die tot stand moeten komen of die niet naar behoren worden nagekomen. Dat varieert van eenvoudige incassoprocedures tot ingewikkelde geschillen over de uitleg van garanties of vragen over welk recht van toepassing is en welke rechter in een gegeven geval bevoegd is.

Grensoverschrijdende participaties

Internationale handel gaat soms verder. Ondernemingen die belangen nemen in buitenlandse bedrijven of buitenlandse dochterondernemingen opzetten; buitenlandse ondernemingen die tot hetzelfde besluiten in Nederland. Samen met het Team Ondernemingen kan MenD hier het nodige voor u betekenen.


contact

Contactpersoon:
Hans Jonkhout
+316 53 18 84 94
h.jonkhout@mend.nl


Advocaten

Internationale Handel

Nieuws

Internationale Handel
Alliuris - Vestiging in New York