Mediation

Vindt u het lastig met bijvoorbeeld uw mede-aandeelhouder, ondernemingsraad of werknemer in gesprek te treden? Heeft u behoefte aan een derde, onafhankelijke gesprekspartner? Wilt u graag op korte termijn zelf tot een oplossing komen? Of is behoud van de relatie belangrijk? Dan is mediation het geschikte middel.

Marree en Dijxhoorn Advocaten heeft als missie het oplossen van problemen. Dat is immers wat onze cliënten, willen.

Soms kan een oplossing al worden bereikt na een praktisch advies of een gesprek met de wederpartij. Met regelmaat is het echter noodzakelijk beslag te leggen of een procedure te voeren om het doel te bereiken. Onze deskundige advocaten helpen u daar graag bij.

Voor wie denkt in mogelijkheden, is mediation echter een efficiënte(re) en betaalbare methode een geschil op te lossen.  Wist u dat 80% van de mediations met succes wordt afgesloten?

Ons primaire doel is het zakelijk oplossen van conflicten. Dat mensen elkaar na afloop de hand kunnen schudden, ook bij diepgaande meningsverschillen, is mooi meegenomen. Mooier is het nog dat mensen verschillen van inzicht met elkaar delen voordat een daadwerkelijk conflict ontstaat. Ook daar helpen wij graag bij.

 

Focussen op belangen

Behalve over juridische kennis beschikken onze mediators over specifieke kennis en vaardigheden waardoor geschillen ‘in der minne’ op te lossen zijn. Zo helpen wij de partijen de inhoud van de relatie te scheiden en te focussen op hun belangen. Wie de emotie voorbij is – zelfs als dat zakelijke, functionele boosheid is – weet zijn belangen beter te verwoorden.

Kosten

De kosten van mediation bestaan uit het uurtarief van onze mediators. Vaak worden de kosten door partijen gedeeld. Omdat de oplossing in mediation vaak op korte termijn wordt gerealiseerd, blijven de kosten over het algemeen laag.

Locatie

Wij hebben zowel in Amersfoort als Utrecht geschikte ruimtes beschikbaar voor de mediationgesprekken, zodat de reistijd beperkt blijft

Zakelijke mediation

Conflicten tussen aandeelhouders, bestuurders, vennoten onder firma, maatschappen zetten het voortbestaan ven de onderneming op het spel. Zij kenmerken zich doordat er vaak meer gemeenschappelijke dan conflicterende belangen zijn. Maar ook doordat de betrokkenen graag de regie van de oplossing in eigen hand willen houden.

Echter ook geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tussen leverancier en afnemer, tussen franchisegever en franchisenemer lenen zich vaak goed om aan de onderhandelingstafel opgelost te worden.

Arbeidsmediation

In het arbeidsrecht is mediation niet meer weg te denken. Bij arbeidsconflicten is mediation bij uitstek het middel om uit de impasse te komen. Maar ook als het re-integratietraject niet naar wens verloopt, de communicatie met de ondernemingsraad stroef gaat of afspraken met het team niet lekker lopen kan een mediationtraject de oplosssing bieden.

Ariënne Inden komt uit een ondernemersgezin en is één van de partners van Marree en Dijxhoorn advocaten. Naast haar ondernemerservaring teert zij op ruim 17 jaar ervaring als arbeidsrechtadvocaat. Ariënne heeft  een nuchtere en resultaatgerichte instelling. Zij is bij uitstek geschikt om met geduld en tact de partijen te helpen bij het tot stand brengen van een door alle partijen aanvaardbare regeling. Haar bestuurlijke ervaring is daarbij van grote waarde.

Ariënne is een MfN-registermediator.


contact

Contactpersoon:
Ariënne Inden
+316 12 15 70 59


a.inden@mend.nl


Advocaat

Mediation

Nieuws

Mediation
Is de gewijzigde Arbowet privacy proof?