Ondernemingen

Aandeelhoudersgeschillen, (her)structurering, fusies, overnames, financieringen en zekerheden

Bij dit team kunt u terecht voor de interne (her)inrichting van uw onderneming, maar ook voor bedrijfsopvolging, fusies en overnames en voor hulp bij (het voorkomen van) geschillen binnen de onderneming.

Interne (her)inrichting

Groeit een onderneming, dan verandert de wijze van samenwerking. Denkt u maar eens aan de directeur/aandeelhouder die een manager aanneemt of een investeerder vindt. Dat behoeft aanpassing van de onderlinge afspraken. MenD is uw vraagbaak; geeft advies en uitvoering aan deze vaak onontkoombare aanpassingen, bijvoorbeeld met toegesneden managementcontracten, aandeelhoudersovereenkomsten en geschillenregelingen.

Fusies, overnames, bedrijfsopvolging

Fusies en overnames van ondernemingen zijn complexe transacties. Bijvoorbeeld de overname van een scheepsbouwbedrijf in Dubai door een Nederlands bedrijf of de overname van een Nederlands bedrijf in facility services door een Zweedse onderneming. Een ander voorbeeld is: de directieleden of de kinderen van de eigenaar kopen de onderneming of een belang daarin. Begeleiding van de transactie en het opstellen van de juridische documenten neemt MenD voor u op zich. MenD is verkozen tot Nederlands beste mid-market fusie- en overnamekantoor van 2012 en 2013 door het onafhankelijke tijdschrift Acquisition International. Voor een impressie van een aantal van de door ons begeleide deals klik hier.

Geschillen aandeelhouders en/of bestuurders

Belangen van aandeelhouders, de onderneming en bestuurders lopen niet altijd parallel. Tussen hen kunnen geschillen ontstaan, waarbij al dan niet derden, zoals leveranciers, afnemers, personeel/vakbonden betrokken zijn. Niet zelden worden aandeelhouders en bestuurders het niet eens over de oplossing voor  gerezen  financiële vragen. Moet de onderneming geld aantrekken of wordt het snijden in de kosten? Een impasse, die de onderneming vleugellam maakt, ontstaat. Hier kunt u een beroep doen op MenD. Onze specialisten hebben veel ervaring met procedures bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. Het Gerechtshof kan bijvoorbeeld een tijdelijke bestuurder aanwijzen om de zaak draaiende te houden.


contact

Contactpersoon:
Alexander Steenaert +316 53 84 85 59
Ralf de Koning +033 422 1904


Advocaten

Ondernemingen

Nieuws

Ondernemingen
Het vergaderseizoen begint binnenkort!
Coronavirus en uw contractuele verplichtingen
Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA): een nieuw instrument voor herstructurering van schulden?
Franchisewetgeving op komst; welke veranderingen staan u mogelijk te wachten?
Is een snelle procedure tot prijsvaststelling van aandelen via de rechter mogelijk?
Verwarringsgevaar tussen merken Floramed en Mediflor?
Juridische begeleiding MenD bij overname aandelen KTBA door Mérieux NutriSciences
Conflictmanagement in faillissementen
Voortgang programma “Herijking Faillissementswet”
Is selectieve (wan)betaling steeds (on)rechtmatig?