Pensioendesk

Als ondernemer kunt u pensioen opbouwen in een fonds, in een verzekering of in eigen beheer. Ook bent u verantwoordelijk voor de pensioenvoorziening van uw werknemers.

Pensioendesk

Bij pensioenkwesties doen zich complexe arbeidsrechtelijke, verzekeringstechnische en fiscale vragen voor. Die maken pensioenen tot een juridisch specialisme. MenD-advocaten van de Pensioendesk beschikken over die specialistische kennis en volgden daarvoor de juiste postdoctorale opleidingen op dit terrein.

Aansprakelijkheid

De bestuurder van een onderneming kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld als hij niet voldoet aan de pensioenverplichtingen van de onderneming. De Pensioendesk van MenD staat die bestuurders bij.

Achterstallige premies

Soms is de pensioenvoorziening van een onderneming verouderd, omdat het karakter van het bedrijf is veranderd. Een onderneming die apparaten verkoopt heeft bijvoorbeeld in de loop der tijd allerlei monteurs in dienst genomen. Die monteurs vallen verplicht onder het pensioenfonds van de branche “kleinmetaal”. Komt u daar als ondernemer te laat achter, dan moet uw onderneming soms zo veel aan achterstallige premies betalen dat de continuïteit van de onderneming bedreigd raakt. Komt een pensioenfonds met een dergelijke claim, dan staat MenD voor u klaar om eerst de grondslag van die claim te onderzoeken. Is de claim terecht, dan tracht MenD voor u een proportionele vrijstelling te verkrijgen. Mislukken de onderhandelingen daarover, dan kan een procedure volgen. Ook dan is MenD er voor u.


contact

Contactpersoon:
Ariënne Inden
+316 12 15 70 59
a.inden@mend.nl