Ruggespraak

Juridische vragen? Nu direct antwoord met Ruggespraak van Marree en Dijxhoorn

Brochure Ruggespraak

Een ontslagprocedure, een ingewikkelde handelsovereenkomst, huurgeschil, een onbetrouwbare crediteur of een aansprakelijkheidskwestie. Als ondernemer krijgt u dagelijks te maken met de meest uiteenlopende juridische vraagstukken. In veel gevallen kan het prettig zijn als u even kunt overleggen met een advocaat. Maar daar is in de meeste gevallen geen tijd of budget voor. Tot nu.

Ruggespraak van Marree en Dijxhoorn biedt u:

Ruggespraak, onbeperkt juridisch advies

Met één telefoontje onbeperkt juridisch advies van ervaren advocaten op het gebied van:

 • ondernemingsrecht;
 • contractenrecht;
 • vastgoed (waaronder bestuurs- en omgevingsrecht);
 • intellectuele eigendom- en ICT recht;
 • mededingingsrecht (waaronder aanbestedingen);
 • verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht;
 • arbeidsrecht;
 • pensioenrecht;
 • internationale handel;
 • financieel- en insolventierecht;
 • sport en fashion.


Juridisch klankbord

U kunt contact opnemen met de advocaten van Marree en Dijxhoorn voor het controleren van een brief, inwinnen van advies, bespreken van de strategie en andere werkzaamheden waarvoor geen uitgebreide bestudering van documenten, rechtspraak of literatuur nodig is. De inhoudelijke behandeling van een zaak, waaronder het opstellen van brieven en processtukken en het voeren van besprekingen en onderhandelingen, valt niet onder Ruggespraak.

Vaste en scherpe prijs van € 150,- per maand

Een jaarabonnement op Ruggespraak wordt aangeboden voor een vaste prijs van € 150,- per maand. Het abonnement wordt per kalenderjaar afgesloten. Indien een kalenderjaar reeds is aangevangen, dan wordt het abonnement overeengekomen tot aan het einde van het geldende kalenderjaar. Bij het aangaan van het abonnement dient u de abonnementskosten te voldoen voor het gehele jaar.

Twijfelt u over een juridische vraag maar is de drempel te hoog om een advocaat te bellen? De bedoeling van Ruggespraak is om juridisch advies toegankelijk te maken. Hierdoor kan met een eenvoudige juridische check voorkomen worden dat beslissingen worden genomen die later negatief uitpakken. De kosten voor deze juridische check zijn met Ruggespraak vooraf duidelijk en begrensd. De advocaten van Marree en Dijxhoorn denken graag met u mee en staan voor daadkracht, deskundigheid en betrokkenheid.

Geïnteresseerd? Bel vrijblijvend voor meer informatie met één van onze medewerkers op 033 – 422 19 00. Nieuwsgierig naar ons team, dienstverlening of rechtsgebieden? Zie www.mend.nl.


contact

Contactpersoon:
Ariënne Inden
+316 12 15 70 59
a.inden@mend.nl


Advocaat

Ruggespraak