Wanneer is de bezitter van een dier aansprakelijk?

9 november 2016

Wanneer is een bezitter van een dier aansprakelijk?

Door Nicolien Verhoeks

In art. 6:179 BW is de aansprakelijkheid voor een bezitter van een dier vastgelegd. Dit is een risico-aansprakelijkheid. Dit betekent dat de eigenaar van het dier aansprakelijk is, zonder dat de eigenaar van het dier een verwijt kan worden getroffen van de gedraging.
Voor aansprakelijkheid van de bezitter van een dier is vereist dat er sprake is van een “eigen gedraging” van het dier. In sommige gevallen is het direct duidelijk dat er voldaan is aan dit criterium. Bijvoorbeeld in het geval van een plotselinge trap van een paard. Maar in sommige situaties is het minder evident. Zo ook de kwestie die speelde voor de Rechtbank Noord-Nederland.

Situatie
In de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland van 19 oktober 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:4641 deed zich de discussie voor of er sprake was van een eigen energie van de pony en dus de vraag of de manege aansprakelijk is voor de schade.
Een meisje valt tijdens een paardrijles van haar pony. De amazone wilde met haar pony over een opgestelde dubbele hindernis in de paardrijbak springen. Na het nemen van de eerste hindernis weigerde de pony voor de tweede hindernis. De amazone viel en kwam met haar hoofd tegen de tweede hindernisbalk terecht.  De les stond onder leiding van een ervaren instructrice. Die zag het ongeval gebeuren en heeft verklaard dat zij zag dat de pony vaart minderde tijdens de sprong. Zij heeft vervolgens aan de amazone de instructie gegeven om meer ‘been’ te geven. Hiermee wordt een paard in het algemeen op snelheid gehouden. Dit heeft de amazone niet of niet voldoende gedaan volgens de instructrice.

Rechtsvraag en oordeel rechter
De vraag die onder andere aan de rechter werd voorgelegd was of hier sprake was van een ‘eigen energie’ van de pony. De pony stopte immers volgens de amazone plotseling voor de tweede hindernis. Nee, oordeelde de rechter. In dit geval is er geen sprake van een eigen energie van de pony maar is sprake van een ruitersfout. Dit betekent dat de manege niet aansprakelijk is voor de schade van de amazone.

Hoe kwam de rechter tot dit oordeel?
Hoe kwam de rechter tot dit oordeel? Voor aansprakelijkheid  op grond van art. 6:179 BW is vereist dat er sprake is van een eigen gedraging van het dier. Het dier handelt in dat geval dus niet als instrument van de persoon die hem berijdt of leidt. Een pony springt over het algemeen niet uit zichzelf over een hindernis. Het dier heeft nadere aansturing nodig van de berijder en is afhankelijk van zijn instructies. Bij het nemen van een hindernis handelt de pony als het ware als instrument van de berijder, een berijder die op haar beurt het instrument bespeelt.
De pony heeft volgens de rechter – op grond van de verklaringen – onvoldoende aansturing gekregen waardoor de hindernis niet op de gewenste manier werd genomen. Om deze reden is niet voldaan aan het criterium van de eigen energie van het dier en is de manege niet aansprakelijk voor het letsel van de amazone.

Meer lezen?
Wilt u deze uitspraak lezen? Bekijk dan de uitspraak via de website van de rechtspraak of via Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2016:4641
http://stichtingpiv.nl/rb-deelgeschil-val-van-paard-niet-veroorzaakt-door-eigen-energie-dier-maar-door-ruitersfout/

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer: 033–4221900.